17 de maig de 2012

El Club Amatent i la GMT

0 comentaris
 
El Club Amatent acaba de sortir a la portada del web C3i, revista de la editora americana GMT Games, la més important a nivell mundial en wargames (de recreació històrica):


http://www.c3iopscenter.com/currentops/?p=17427

usuari/s connectats