25 d’abril de 2012

Games-Worldtorre i Zacatrus!

0 comentaris
 
Des del Club Amatent ens agradaria donar les gràcies a les botigues on-line Games-Worldtorre i Zacatrus! per la seva col·laboració des d'un inici amb el nostre club; elles i els seus propietaris/es se n'han adonat de la importància que té la difusió d'un món lúdic que malauradament encara ens és molt desconegut. Des de les biblioteques podem fer una gran difusió i publicitat per arribar a la gent del carrer i poder explicar-los els seus grans beneficis (socialització, diversió, familiarització, pensament, coneixement històric i literari, etc.). El que es tracta és d'incorporar al món cultural els jocs de taula com una eïna més per al creixement personal i per fer amistats, no és una manera d'aconseguir jocs d'una manera gratuita, és una manera de fidelitzar futurs clients i augmentar els propis objectius de vendes (és en definitiva, una manera d'enriquir el país des de tots els sentits possibles).L'experiència ens ha demostrat que la incorporació d'elements no estrictament literaris (música, pel·lícules, revistes, diaris...) ha produït un augment significatiu del consum d'aquests productes culturals i, per tant, el nostre objectiu és aconseguir el mateix per aquest altre producte cultural, ja que no són pocs els elements importants (i quasibé vitals) que ens poden aportar com a persones.

A Catalunya som la segona biblioteca municipal pública (la primera fou la Tecla Sala d'Hospitalet) que crea un club de jocs de taula i ens consta que n'hi ha una tercera en projecte, també dins la província de Barcelona. Des de la nostra modèstia animem als nostres companys d'altres biblioteques a crear aquest tipus de clubs que fidelitzen i agraden tant als seus components (nosaltres tan sols tenim paraules d'agraiment i d'orgull envers aquest tema).

Finalment, també ens agradaria donar les gràcies, en el nostre cas concret, a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, que tant ens ha recolzat des d'un inici amb el seu suport institucional, i a la Diputació de Barcelona, gestora conjuntament amb els ajuntaments de les biblioteques municipals de la província.


usuari/s connectats